Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia

Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia (PUSMA) menyarankan agar satu mekanisme terbaik dapat difikirkan bersama kerajaan dalam melaksanakan hasrat untuk mengurangkan kos pengambilan pembantu rumah warga asing. Bagi mendapatkan perinciannya kita bersama Raja Hisyam Raja Zaid.

sumber : Astro Awani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *